مثبت تو - راه خودت را بساز

تجربه همراهی تا موفقیت

مدیریت استعداد
PlusYou TALENT

کسب و کار شما را همراهی می کنیم تا با شناسایی، جذب و به کارگیری (استعدادیابی)، آموزش، رشد و توسعه حرفه ای (استعداد پروری) و حفظ و مدیریت استعدادها (استعداد داری) در میان رقبا اول باشید.

بیشتر در PlusYou Talent

خودشناسی و توسعه فردی
PlusYou IDP

شما را همراهی می کنیم تا با شناخت توانمندی ها پتانسیل ها و گوهرهای وجودی منحصر به فرد خود، اهداف کلیدی و سرنوشت ساز زندگی (تحصیلی، شغلی، مالی و …) را به درستی انتخاب نمایید و با استراتژی ها و روش های صحیح به آنها دست یابید.

بیشتر در PlusYou IDP

توسعه حرفه ای
توسعه رهبری
کانون ارزیابی و توسعه
استخدام

اسرار کار

بینش هایی از درون گوگل که شما را تغییر خواهد داد ...

نویسنده: لزلو باک (معاون عملیات مردمی گوگل)

مترجمین: محمدحسین میرمجیدی، منصور شیرزاد

اسرار کار - لزلزو باک - محمدحسین میرمجیدی

 کانال تلگرام مثبت تو

 وبلاگ مثبت تو

اینستاگرام مثبت تو

راه خودت را بساز ...
8

سال های همراهی توسط مثبت تو

1338

همراهان کارگاه های مثبت تو (نفر)

62

کارگاه های برگزار شده توسط مثبت تو

کارگاه MBTI کانون ارزیابی شهرداری تهران

کانون ارزیابی شهرداری تهران : ۵۹ امین الی ۶۲ امین کارگاه MBTI

MBTI ایران خودرو

تربیت ارزیاب کانون ارزیابی : پنجاه و هشتمین کارگاه MBTI

MBTI فرپام

فرپام: پنجاه و هفتمین کارگاه MBTI

پنجاه و ششمین کارگاه MBTI

پنجاه و پنجمین کارگاه MBTI

پنجاه و چهارمین کارگاه MBTI

پنجاه و سومین کارگاه MBTI

۴۹امین الی ۵۲امین کارگاه MBTI – بانک تجارت

افتخار همراهی شان را داشته ایم:

رفتن به نوارابزار