مثبت تو - راه خودت را بساز

تجربه همراهی تا موفقیت

محمدحسین میرمجیدی

Human Capital & Talent Management Consultant
Individual Development Advisor

۷۵ امین کارگاه MBTI ؛ طراحی و ساخت مسیر موفقیت شغلی

MBTI Career Development

پنجشنبه ۱۰ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ – تهران، دانشگاه علم و صنعت و ایران

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مدیریت استعداد و سرمایه انسانی
PlusYou TALENT

کسب و کار شما را همراهی می کنیم تا با بروزترین رویکردهای مشاوره منابع انسانی در شناسایی و جذب و استخدام (استعدادیابی)، آموزش، رشد و توسعه حرفه ای (استعداد پروری) و حفظ و مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه های انسانی (استعداد داری) در میان رقبا اول باشید.

بیشتر در PlusYou Talent

خودشناسی و توسعه فردی
PlusYou IDP

شما را همراهی می کنیم تا با شناخت توانمندی ها و پتانسیل های ناب درونی خود، مسیر توسعه فردی ، مسیر موفقیت شغلی و مسیر موفقیت مالی خود را به بهترین شکل ممکن طراحی نمایید و با استفاده از استراتژی های موفقیت و رشد فردی آینده درخشان خود را بسازید.

بیشتر در PlusYou IDP

توسعه حرفه ای
توسعه رهبری
کانون ارزیابی و توسعه
استخدام

اسرار کار

بینش هایی از درون گوگل که شما را تغییر خواهد داد ...

نویسنده: لزلو باک (معاون عملیات مردمی گوگل)

مترجمین: محمدحسین میرمجیدی ، منصور شیرزاد

اسرار کار - WorkRules
آپارات مثبت تو
آپارات مثبت تو
وبلاگ مثبت تو
وبلاگ مثبت تو
اینستاگرام مثبت تو
اینستاگرام مثبت تو
کانال تلگرام مثبت تو
کانال تلگرام مثبت تو
راه خودت را بساز ...
8

سال های همراهی توسط مثبت تو

1608

همراهان کارگاه های مثبت تو (نفر)

74

کارگاه های برگزار شده توسط مثبت تو

کارگاه MBTI مثبت تو

فناپ پرداخت : شصت و چهارمین کارگاه MBTI – مسیر شغلی

کارگاه MBTI مثبت تو

بیوسان فارمد : شصت و سومین کارگاه MBTI – شخصیت شناسی – مثبت تو

کارگاه MBTI کانون ارزیابی شهرداری تهران

کانون ارزیابی شهرداری تهران : ۵۹ امین الی ۶۲ امین کارگاه MBTI

MBTI ایران خودرو

تربیت ارزیاب کانون ارزیابی : پنجاه و هشتمین کارگاه MBTI

MBTI فرپام

فرپام: پنجاه و هفتمین کارگاه MBTI

کارگاه MBTI – مسیر شغلی مثبت تو – کارگاه پنجاه و ششم در دانشگاه علم و صنعت

کارگاه مثبت تو - محمدحسین میرمجیدی

پنجاه و پنجمین کارگاه MBTI

پنجاه و چهارمین کارگاه MBTI

 محمدحسین میرمجیدی  ، مشاوره منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استعداد ، توسعه سرمایه انسانی

افتخار همراهی شان را داشته ایم: