مدیریت استعداد – استعداد یابی ، استعداد پروری ، استعداد داری

مدیریت استعداد

Talent Management

مدیریت استعداد مثبت تو

مدیریت استعداد

در طول سالیان متمادی مدیران کسب و کارها دریافته اند که به منظور موفقیت در کسب و کار، کسب سود و گاهی حتی بقا در محیط کسب و کار، به همکاری افرادی متمایز و خاص نیاز دارند. افرادی که توانایی خلق عملکردهای بسیار بالا را دارند و سرنوشت کسب و کار را می تونند تغییر دهند. امروزه به این افراد استعداد خطاب می شود. استعداد ترکیبی پیچیده از مهارت، دانش، توانایی های ادراکی و پتانسیل بالاست و مدیریت استعداد شناخت و توسعه و نگاهداشت و تمرکز بر بخشی از سرمایه انسانی است که توانایی خلق عملکردهای ویژه و متمایز را دارند.
در کشور ما مدیریت استعداد به مانند فیلی در تاریکی است که هر صاحب نظری به گونه ای از آن یاد می کند، از نقطه نظر مثبت تو ، آنچه مبرهن است این است که استعدادها گروهی از افراد که مورد توجه خاص و ویژه سازمان ها می باشند نیستند، بلگه گروهی از افراد می باشند که ویژگی متمایز کننده آنها “شایستگی بسیار بالا برای خلق عملکرد خارق العاده” می باشد. همچنین باید توجه داشت که کلمه استعداد، اغلب با کلماتی نظیر کلیدی و حیاتی یکی تلقی می شود و به تمایز آن با یکدیگر توجه نمی شود.
مدیریت استعداد  امروزه مورد توجه ویژه سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ دنیا قرار گرفته است، چراکه :
۱- مطالعات نشان داده است هنگامی که سازمانی بر روی استعداد هایش سرمایه گذاری می کند، افزایش درآمد چشمگیری خواهد داشت. در نتیجه مدیریت استعداد می تواند بر روی عملکرد کسب و کار تأثیر بسزایی داشته باشند.
۲- ارزش مالی سازمان ها به کیفیت استعدادهای آنها بستگی دارد و استعدادها به سرعت ارزش سازمان را افزایش می دهند. ازین رو مدیریت استعداد به طور مستقیم به ارزش سازمان می افزاید.
۳- رقابت شدید، حفظ طولانی مدت مزیت رقابتی را بسیار دشوار ساخته است. محصولات و خدمات جدید و مدل های جدید کسب و کار چرخه حیات کوتاه تری دارند و نیازمند نوآوری مستمر هستند و این تنها از استعداد ها بر می آید. ازین رو مدیریت استعداد به طور مستمر به حفظ مزیت های رقابتی سازمان ها کمک می کند.
۴- انتظارات کارکنان در حال تغییر است و این توجه خاص به مدیریت استعداد را ضروری می نماید. کارکنان امروزی: به طور فزاینده ای علاقمند به انجام امور معنی دار و چالش برانگیزند.  /  نسبت به حرفه خود، بیش از سازمانشان وفادارند. / نسبت به ساختار و منبع قدرت سنتی کمتر تطبیق دارند. / بیشتر علاقمند به ایجاد تعادل بین کار و زندگی هستند. / خواهان تعیین مسیر توسعه  شغلی خود هستند.
پاسخگویی به این چالش های بی شمار، تسخیر قلب ها و مغزهای کارکنان امروزی را بسیار دشوار کرده است. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی در جذب و نگهداشت استعداد های کلیدی بسیار تعیین کننده است. به وسیله فرآیند مدیریت استعداد ، کارکنان به سازمان شان علاقمند می شوند.
به طور کلی اهداف اصلی مدیریت استعداد عبارت است از:
  • شناسایی افراد با شایستگی بسیار بالا و خلق کنندگان عملکردهای خارق العاده
  • رشد و توسعه و پروش افراد مستعد جهت ورود به دسته استعدادها
  • حفظ و نگهداری استعدادها در کسب و کار
  • شناسایی مشاغل و نقش های خاص در کسب و کار و مدیریت انتصاب و جانشین پروری در آن ها
در مثبت تو شما را همراهی می کنیم تا یک اکوسیستم مدیریت استعداد در کسب و کار خود ایجاد کنید و ازین طریق حفظ مزیت های کلیدی رقابتی خود و نیز رشد مستمر کسب و کار را تضمین کنید. با ما در ارتباط باشید:

درخواست مشاوره /برنامه/کارگاه

ویژه سازمان ها و کسب و کارها

برنامه ها / کارگاه های مثبت تو پس از شناخت مساله و طراحی راهکار اختصاصی متناسب با سازمان ها و کسب و کارها ارائه می شوند.
ثبت درخواست طراحی برنامه