ارتباط با محمدحسین میرمجیدی در مثبت تو به راحتی از روش های زیر امکان پذیر است:

۱ – شبکه های اجتماعی مثبت تو

۲ – فرم ارسال پیام  برای مثبت تو

۳ – پست الکترونیک به نشانی info [at] plusyou.ir

 

 

ارتباط با مثبت تو