پرسشنامه MBTI

پرسشنامه MBTI

سلام، وقت به خیر. پرسشنامه MBTI ابزاری است که ذهن شما را برای شناخت بهتر ترجیحات فردی خودتان به چالش می کشد. ازین رو این ابزار هرگز تیپ شخصیتی شما را تعیین نمی کند و استفاده صرف از نتایج این پرسشنامه در اموری نظیر انتخاب شغل، استخدام، ارتباطات کاری و عاطفی و امثال آن به هیچ وجه توصیه نمی شود. با آرزوی موفقیت و بهروزی 🙂 محمدحسین میرمجیدی

مرحله 1 از 4 - مشخصات فردی

25%
  • جهت ارائه بازخور و تایید تیپ شخصیتی شما
  • جهت ارسال گزارش تیپ شخصیتی شما