جذب استعداد

Talent Acquisition

جذب و استخدام استعداد ها

جذب استعدادها

جذب استعدادها

از سال های دور این سوال برای سازمان ها و صاحبان کسب و کار مطرح بوده است که مزیت رقابتی اصلی موفقیت در کسب و کار چیست؟ در دوره های مختلف پاسخ های گوناگونی برای این سوال مطرح شده است، پاسخ هایی از قبیل:
مزیت رقابتی اصلی موفقیت کسب و کار استفاده از تکنولوژی های اتوماسیون خطوط تولید است (عصر صنعتی)
مزیت رقابتی موفقیت کسب و کار استفاده از فناوری اطلاعات در سازماندهی کسب و کار است (عصر IT)
مزیت رقابتی موفقیت کسب و کار استفاده از تکنیک های افزایش فروش است (عصر تکنیک های فروش)
گرچه تمامی موارد فوق در افزایش موفقیت کسب و کارها دخیل است، اما امروز اصلی ترین مزیت رقابتی موفقیت کسب و کارها، جذب و به کارگیری سرمایه های انسانی شایسته ( جذب استعداد ها) شناخته می شود. چرا که فروش بالا، سازماندهی موثر و افزایش کمی و کیفی فروش خدمات یا محصولات همگی به دستان توانمند سرمایه های انسانی شایسته و استعداد ها اتفاق می افتد. ازین رو شناسایی و به کارگیری این افراد در اولویت اول سازمان ها و کسب و کارهای پیشرو قرار دارد.
شناسایی و جذب استعداد ها و سرمایه های انسانی شایسته نیازمند به کارگیری رویکردهای نوین “شناسایی و جذب استعداد ها” و ارزیابی و انتخاب شایسته ترین از میان افراد انتخاب شده نیازمند به کارگیری رویکرد “ارزیابی مبتنی بر شایستگی” به جای رویکردهای سلیقه ای و فردی می باشد.
 
خدمات مثبت تو در زمینه ی جذب استعداد ها
مثبت تو،  سازمان ها، کسب و کارها و مراکز آموزشی را در زمینه های زیر یاری می کند؛
  • طراحی برنامه ها و فرآیندهای مرتبط با شناسایی و جذب استعداد ها و سرمایه های انسانی
  • طراحی برنامه ها و فرآیندهای ارزیابی شایستگی های سرمایه های انسانی به منظور شناسایی شایسته ترین ها و برترین استعداد ها
  • اجرای مصاحبه ها و برنامه های ارزیابی شایستگی ها (شامل ارزیابی ویژگی های شخصیتی، تناسب شغل و ویژگی های شخصیتی کاندیدا، تناسب مسیرشغلی و …) با استفاده از رویکرد کانون ارزیابی

درخواست برنامه/کارگاه

ویژه سازمان ها و کسب و کارها

برنامه ها / کارگاه های مثبت تو پس از شناخت مساله و طراحی راهکار اختصاصی متناسب با سازمان ها و کسب و کارها ارائه می شوند.

ثبت درخواست طراحی برنامه

پیوندهای مرتبط

MBTI CDP | موفقیت شغلی

ADC | کانون ارزیابی شایستگی ها

استخدام بهترین ها - مثبت تو

MBTI | خودشناسی

mbti - مثبت تو