مشاوره مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد در کسب و کار

کسب و کار شما را همراهی می کنیم تا با شناسایی، جذب و به کارگیری (استعدادیابی)، آموزش، رشد و توسعه حرفه ای (استعداد پروری) و حفظ و مدیریت استعدادها (استعداد داری) در میان رقبا اول باشید.

توسعه رهبری
توسعه حرفه ای
کانون ارزیابی و توسعه
استخدام

نویسنده کتاب اسرار کار (Work Rules)، معاون ارشد عملیات مردمی گوگل است که کوشیده اسراری از شیوه های مدیریت ارزشمندترین دارایی های گوگل یعنی سرمایه های انسانی آن را در اختیار عموم قرار دهد. این اسرار چگونگی  طراحی و پیاده سازی فعالیت های گوگل در حوزه هایی نظیر شناسایی و جذب استعداد ، آموزش و توسعه فردی، مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی، پاداش و … نمایش می دهد.

مخاطب کتاب اسرار کار گروه های زیر می توانند باشند:

> مدیران و فعالان حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد
> مدیران و فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها
> مدیران و فعالان حوزه مدیریت کسب و کار  (مدیران عامل، مدیران اجرایی و …)
> علاقه مندان به توسعه فردی و توسعه حرفه ای

اسرار کار

بینش هایی از درون گوگل که شما را تغییر خواهد داد ...

نویسنده: لزلو باک (معاون عملیات مردمی گوگل)

مترجمین: محمدحسین میرمجیدی، منصور شیرزاد

 کارگاه های PlusYou Talent